DO 62% VEČ ENERGIJE!

Prepričani smo, da ste že slišali za pridobivanje elektrike iz sonca, ki poteka v sončnih celicah ali t.i. fotonapetostnih (PV) generatorjih.

Pa veste, da skupina podjetij okrog TRIO, d.d. (Kontakt P, Trio Solar, Sat Control) že nekaj let razvija, izdeluje in trži sisteme za avtomatsko sledenje PV generatorja soncu?

Ekonomsko upravičenost bodo naprave potrdile povsod kjer:

  • ni obstoječega električnega omrežja,
  • ni ovir dostopu do sonca,
  • ni denar edini in glavni nakupni motiv, ampak je to obenem tudi skrb za okolje.

Svetlobni žarki sonca, ki optimalno (pavokotno) padajo na površino generatorja, so ključni za izpolnitev pričakovanj in dobičkov pri tovrstnih vlaganjih.

Sistemi za sledenje so lahko enostavnejši – 1-osni, ki pokrivajo dnevno gibanje sonca od jutra do večera. Kompleksnejši so 2-osni, ki poleg dnevnega pokrivajo tudi letno gibanje sonca.

Jedro sistema je motor, ki venomer vzdržuje zbiralnik sončne energije idealno obrnjen proti soncu. Zbiralnik je lahko PV generator ali lažji termični kolektor za pripravo sanitarne vode.

Uporabniku – proizvajalcu el. energije tako omogočamo zajem tudi do preko 60% več energije dnevno, v primerjavi s fiksnim PV generatorjem.

Sun Tracer je blagovna znamka, pod katero tržimo solarne sledilne naprave različnih izhodnih moči. Ta je odvisna od števila in nazivne moči PV generatorjev.

Sun Tracer-ji so lahko pritrjeni na strehi ali v tla s posebnimi vijaki.

Za dodatne informacije pokličite 041-643 506, g. Vinko Perne, ali pišite na naslov: vinko.perne@trio-trzic.si